Hjem

 

WHO FRISKMELDER FETISJISTER OG BDSM-ERE

Verdens helseorganisasjon (WHO) følger de nordiske land og fjerner samtykkende seksuelle minoriteter fra den internasjonale sykdomslista. 8 år etter at diagnosen ble fjernet i Norge følger verdenssamfunnet etter.

– Dette er en milepæl i arbeidet for menneskerettigheter og seksuell frigjøring, sier leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

LES MER

 

 

 

ReviseF65 er en undergruppe av FRI, som jobber mot diskriminering av sadomasochister og fetisjister. Vi jobber for personer av heterofile, homofile, biseksuelle og alle andre legninger. En viktig oppgave har vært arbeidet for å fjerne diagnosene fra diagnosehåndboka, og selv om dette nå har lykkes i Norge, jobber foreningen videre for å få fjernet disse diagnosene fra WHO sentralt.

BDSM er en en viktig del av vår identitet, og noe vi ser utvikler seg tidlig hos de fleste som har denne orienteringen. BDSM er en aktivitet som bør foregå i en privat sfære, allikevel handler BDSM om mye mer enn bare det seksuelle og utstyr. Vi mener at BDSMere ikke burde leve med orienteringen i skjul og i frykt og krever derfor diskrimineringsvern nå.

BDSMere har i mange år deltatt i Pride Paraden, og ved sist Pride i Oslo bidro ReviseF65 til en egen BDSM stand i Pride Park. Vi er stolte og glade for å bli inkludert i Pride-bevegelsen.

Til sist understrekes det at BDSM er en aktivitet som skal foregå mellom samtykkende voksne på en gjennomtenkt og trygg måte. Sunt, Sikkert og Samtykkende er et internasjonalt prinsipp i BDSM miljøet som går på nettopp dette.

På disse sidene vil du finne et stort dokumentarkiv med fagartikler og innlegg i debatten rundt større frihet for sadomasochister og fetisjister.

13498147_1132292000150544_5114723274289192246_o

 

Finland slutter seg til nordisk seksualreform

Fjerde land som fullstendig fjerner fetisj- og SM-diagnoser: "Verken behandling, statistikk eller forskning tar skade av at diagnosene forsvinner" Finland ...
Read More

Danmark fjerner SM som diagnose

Danmark har som første europeiske land etter en politisk beslutning fjernet SM som diagnose. I 1995 fjernet Danmark som første ...
Read More

Størrelsen på sm/fetisj-populasjonen

Størrelsen på fetisj/BDSM-befolkningen BELGIA: 7.6% av befolkningen identifiserer seg selv som BDSM-ere og noe BDSM-interesse ble funnet i 70% av ...
Read More

Ikke mer sykelighet blant BDSM-ere

Det er ikke dokumentert at fetisjister og bdsm-ere har mer psykopatologi enn andre mennesker. English version: http://www.revisef65.net/2015/10/04/no-more-psychopathology-among-bdsm-people/ Wismeijer & van Assen ...
Read More

Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell fetisj- og bdsm-identitet/orientering

Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell bdsm- og fetisj-identitet/orientering www.revisef65.org/diskrimineringsvern.html Oslo, april 2013 Til Stortinget Undertegnede støtteorganisasjoner på siste ...
Read More

Forskning om sadomasochisme

Litteraturgjennomgang av forskningsbasert kunnskap etter oppdrag fra Verdens helseorganisasjon WHO www.revisef65.org/forskning.html Andre rapport fra Revise F65 levert til WHO 11.11.2011 ...
Read More

SM, fetisjisme og transvestisme ikke lenger sykt i Norge

1. februar 2010 kom meldingen om at Helsedirektoratet fjerner fem diagnoser på seksuelle preferanser, seksuelle identiteter og kjønnsuttrykk fra den ...
Read More

Fra samfunnsfiende til friskmeldt (English summary at bottom)

Fjerning av norske fetisj- og sm-diagnoser er et sterkt signal om at vi er likeverdige samfunnsborgere og at færre mennesker ...
Read More

Faglig grunnlag for å fjerne norske fetisj- og SM-diagnoser

Oslo 29. januar 2009 Faglige og helsepolitiske argumenter for å fjerne norske SM- og fetisjdiagnoserwww.revisef65.org/notat.html Engelsk versjon sendt til Verdens ...
Read More

Sverige fjerner SM- og fetisjdiagnoser

Opprinnelig artikkel publisert 23.1.2009. Norsk artikkel lagt ut på nytt 9.8.2011 etter å ha ligget nede i lengre tid. Fetisjisme ...
Read More