Koder i klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem utgår The content of this page was retrieved August 1, 2009. The link is now dead: http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/FirstPage/2008/Q4/081117nyhet.htm Socialstyrelsen tar nu bort vissa koder… Read more >