Hentet fra Skeive nyheter 15.4.97 Sexolog og professor i historie, Vern L. Bullough har latt seg intervjue om ulike seksuelle orienteringer av Levi Fragell i bladet til Human-Etisk Forbund i… Read more >